Vyberte možnost Stránka

Jak se dodržuje bezpečnost práce na stavbách?

Jak se dodržuje bezpečnost práce na stavbách?
Rate this post

Každá stavba je komplexní projekt, u kterého se o bezpečnosti práce a pracovních podmínek musí začít uvažovat již při tvorbě projektové dokumentace. Každý takový projekt musí být základem pro bezpečnou realizaci stavebního díla.

Na pracovní podmínky a bezpečnost práce na každé stavbě dohlíží Státní úřad inspekce práce a spolu s ním i oblastní inspektoráty práce. Oba tyto úřady mají oprávnění se vyjádřit k projektové dokumentaci vybraných staveb a rovněž jsou oprávněny kontrolovat příčiny a okolnosti vzniku případných pracovních úrazů.

Povinnosti zhotovitele staveb v rámci bezpečnosti práce

Každý zaměstnavatel, který podniká ve stavebnictví, musí své zaměstnance pravidelně školit: a to jak v oblasti BOZP, tak v rámci práce s konkrétními postupy a technologiemi. Své zaměstnance pak musí vybavit vhodnými pracovními pomůckami a prostředky, kvalitním pracovním oděvem (např. od českého výrobce ARDON) a zaměstnance na rizikových pracovištích potom i ochrannými prostředky. Rovněž musí zajistit, aby činnost jeho zaměstnanců nijak neohrožovala zdraví zaměstnanců jiných firem ani dalších osob, které se na staveništi pohybují.

Kdy musí být k projektu stavby vypracován plán BOZP

Plán BOZP nemusí být nutně součástí projektové dokumentace každé stavby. Musí ale být vytvořen v případech, kdy práce nebo činnost spojená se stavbou ohrožuje fyzické osoby na zdraví nebo životě. Mezi takovéto činnosti patří mimo jiné:

· Práce, spojené s ohrožením osob sesuvem volné půdy ve výkopech o hloubce větší než 5 m.

· Práce nad i pod vodou.

· Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do hloubky přes 10 m.

· Práce s výbušninami nebo vysoce toxickými látkami.

Rizikové činnosti a nutná opatření

Každá z jednotlivých stavebních prací s sebou nese vždy určitá specifická rizika, kterým je nutné předcházet použitím odlišných strategií a prostředků.

Práce ve výškách

Samozřejmostí je pro práci ve výškách jištění, a to buď konstrukčními prvky (lešení, zábradlí apod.) nebo pomocí individuálních jisticích pomůcek. Vždy se však upřednostňuje jištění hromadné, před individuálním.

Zemní práce

Veškeré zemní práce spojené s výkopy musí být zajištěny dvojím způsobem. Jednak je to jištění proti pádu pracovníka do výkopu (provádí se jeho zakrytím, případně ohrazením) a dále je to zajištění zeminy proti sesuvu.

Montážní práce

Každý účastník montážních prací musí být vybaven prostředky osobního jištění a ochrannou přilbou. Během montážních prací je zakázáno pohybovat se na stavbě bez zajištění a zvedat břemena, která jsou zasypaná nebo přimrzlá.

Betonářské a zednické práce

Pro všechny betonářské a zednické práce musí být v rámci stavby zajištěn dostatečný pracovní prostor o šířce alespoň 0,6 m. Při práci s vápnem musí mít na sobě pracovník ochranné brýle.

Ostatní práce vyžadující ochranné vybavení

K dalším pracím, u kterých se pracovníci neobejdou bez ochranných pomůcek, patří:

· Bourací práce, kdy každý musí mít ochrannou přilbu.

· Svařování, kdy je zapotřebí speciální svařovací oděv a především svářečský průkaz.

· Sklenářské práce, kdy je vždy zapotřebí ochrana proti pořezání (tj. rukavice a vhodný oděv).

 

O autorovi

redaktor

O všem možném pro Vás píše tým z internetového magazínu www.muzskystyl.cz

O nás

 

MužskýStyl.cz už od roku 2013 pravidelně přináší novinky ze světa pánské módy, oblékání, vztahů a žen, zdraví a sportu, dobrého jídla a pití, zábavy, bydlení, financí a další zajímavá témata, která každému správnému gentlemanovi nesmí uniknout. Mužský styl udává styl, trendy tak, abysme my chlapi šli s dobou, která se mění ze dne na den. Avšak my jdeme s dobou a nic nás nezastaví!


Chceš moderní hodinky s chytrými funkcemi? Stylové Apple Watch SE 2022 jsou tu pro tebe!

Styloví muži, potřebují občas vypadnout s partou a strávit volný víkend někde na chatě. Ideální příležitost na pánskou jízdu je podzimní vinobraní. Skvělou párty zažijete, když si najdete ubytování na Jižní Moravě v pěkném vinném sklípku, kde se dobře najíte, pobavíte a navíc otestujete kvalitní vínka při degustaci. Pokud vinobraní nestihnete, rezervujte si chaty na Silvestra, kde s partou oslavíte příchod nového roku a k tomu si v případě vhodných sněhových podmínek výborně zalyžujete.