Vyberte možnost Stránka

SJM, rozvod a společné bydlení

SJM, rozvod a společné bydlení

Když manželství skončí v troskách, vyvstávají otázky, jak vypořádat společné jmění manželů, známé pod zkratkou SJM. Do společného jmění spadá vše, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Pokud jste tedy v domácnosti a váš manžel úspěšně podniká, máte při rozvodu nárok na polovinu majetku jako váš manžel, pokud se nedohodnete jinak. Výjimku tvoří dary, dědictví či odkazy, věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů, movité i nemovité věci (včetně peněz), které jeden z manželů vlastnil již před svatbou, a další položky, které stanovuje zákon.

Jak řešit zhodnocení majetku nespadajícího do SJM

Složitější situace může nastat, pokud jeden z manželů vlastní majetek, který nespadá do SJM, ale během manželství došlo k jeho zhodnocení z prostředků které do SJM spadají. Příkladem může být dům, který jeden z manželů dostal darem od rodičů, a během trvání manželství došlo k jeho rekonstrukci z peněz spadajících do SJM. V takovém případě může druhý z manželů požadovat vyplacení finanční náhrady.

Řešení společného bydlení

Důležitá je i další otázka týkající se rozvodu, a tou je vyřešení bydlení. Je pochopitelné, že po rozvodu nechcete s exmanželem zůstávat pod jednou střechou. Řešení tohoto problému záleží na tom, jaký je váš vztah k dotyčné nemovitosti. Pokud byt či dům vlastní pouze jeden z manželů (a nemovitost tedy nespadá do SJM), může po druhém žádat, aby se odstěhoval. Složitější situace nastává, pokud je byt či dům společný. V takovém případě je potřeba se na tom, kdo bude nemovitost užívat po rozvodu, dohodnout. Někdy však dohoda není možná. V takovém případě může nařídit odchod jednoho z bývalých manželů soud. Při rozhodování, komu nemovitost zůstane, pak bere v úvahu řadu okolností, například také to, který z partnerů má do péče svěřeny nezletilé děti. V případě nemovitostí patřících do SJM rozhodne soud také o způsobu náhrady druhému z bývalých manželů.

O autorovi

redaktor

O všem možném pro Vás píše tým z internetového magazínu www.muzskystyl.cz

O nás

 

Mužskýstyl.cz už od roku 2013 pravidelně přináší novinky ze světa pánské módy, oblékání, vztahů a žen, zdraví a sportu, dobrého jídla a pití, zábavy, bydlení, financí a další zajímavá témata, která každému správnému gentlemanovi nesmí uniknout. Mužský styl udává styl, trendy tak, abysme my chlapi šli s dobou, která se mění ze dne na den. Avšak my jdeme s dobou a nic nás nezastaví!