Vyberte možnost Stránka

Jak často se musí provádět dohled na pracovišti v rámci pracovnělékařských služeb?

Jak často se musí provádět dohled na pracovišti v rámci pracovnělékařských služeb?
Rate this post

 

Bezpečnost práce je často opomíjeným faktorem. Mnoho zaměstnanců jen podepíše papír a tím pro ně veškerá starost končí. Zaměstnavatel je ale zavázán pravidelně nechat své pracoviště zkontrolovat, poté odstranit všechny činitele ohrožující zdraví jeho zaměstnanců. Tento dohled je vykonáván pracovnělékařskou službou, která figuruje i ve školení zaměstnanců. Co všechno je v pracovnělékařské prohlídce a jak často je zaměstnavatel povinen ji absolvovat?

Obsah článku

Co je náplní práce pracovnělékařských služeb PREVENT?

1. Pravidelná kontrola a zjišťování rizikových faktorů na pracovišti (nemoci, úrazy)

2. Lékařské prohlídky zaměstnanců

3. Zpracování dokumentace BOZP

4. Vyhodnocení a pomoc při řešení rizik

5. Zavedení do MedBooku (digitalizovaná správa pracovnělékařských prohlídek)

Jak často je nutný pracovnělékařský dohled?

Obecně platí, že má zaměstnavatel má povinnost zařídit pracovnělékařský dohled pro kontrolu BOZP minimálně jednou za rok. V jistých případech stačí službu domluvit jednou za dva kalendářní roky. To platí, když splní všechny tyto podmínky:

– Veškeré výkony práce jsou v kategorii 1 (nevyplývá žádný pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví)

– Na pracovišti se nevyskytuje žádné riziko ohrožení zdraví

– Požadavky na zdravotní způsobilost nejsou dané žádným jiným předpisem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Prevence rizik

Každý zaměstnavatel je zavázán vyhledávat všechna možná rizika ohrožující zdraví jeho zaměstnanců a ty následně řešit, včetně jejich příčin a zdrojů. U neodstranitelných rizik musí alespoň minimalizovat jejich možný dopad. Požadavky odborné způsobilosti pro zajištění rizik se liší podle počtu zaměstnanců.

– Do 25: Prevenci nebezpečí může řešit samotný zaměstnavatel

– 26–500: Prevenci může vykonávat jakákoliv odborně způsobilá osoba (zaměstnavatel, zaměstnanec, externista)

– Nad 500: Povinnost vykonávat prevenci jednou ročně odborně způsobilou osobou

Dokumentace BOZP

Déle je nutné vést dokumentaci BOZP. Tedy zaznamenávat vše, co se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu práce. To se ale mění dle charakteru pracoviště, vykonávané práce a používaných prostředků – každý zaměstnavatel bude evidovat trochu odlišné dokumenty. Obecně do této kategorie ale spadá:

– Dokumentace prevence rizik

– Organizační a bezpečnostní předpisy

– Dokumentace školení zaměstnanců

– Dokumentace pracovních úrazů

– Dokumentace kontrolní činnosti

– Dokumentace k zařízení

Školení o BOZP

Školení o BOZP je obligatorní snad v každém zaměstnání, a co to tedy znamená? Každý zaměstnavatel je povinen své zaměstnance obeznámit se všemi riziky, pravidly bezpečné práce a s předpisy. Školení se tedy taktéž liší dle charakteru pracoviště a vykonávané činnosti. Důležité je pamatovat na nutnost školení i dočasných zaměstnanců. Každý pracovník musí projít školením při nástupu do své profese, dále se doporučuje školení opakovat zhruba po dvou letech a průběžně informovat a všech novinkách v oblasti rizik a bezpečnosti.

E-školení BOZP

Školení o bezpečnosti práce je možné absolvovat i online. Firma PREVENT vytvořila e-learning platformy (LMS) INSTRUCTOR a EDUNIO, které slouží ke zaškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany při výkonu práce. Výhodou tohoto online kurzu je neustálé spojení s lektorem, díky tomu se zaměstnanci mohou dotazovat i po absolvování e-školení. Součástí LMS platforem je:

– Evidence a hlídání termínů

– Rozesílání pozvánek na školení

– Testování znalostí

– Certifikát o úspěšném absolvování

LMS INSTRUCTOR není jediným možným vzdělávacím systémem na internetu. EDUNIO od PREVENTU je e-learningový systém, který nabízí hned několik webinářů, online kurzů, a dokonce možnost vytvořit si vlastní kurz.

Co se děje po kontrole BOZP?

Zaměstnavatel musí přijmout veškerá opatření pro prevenci nebezpečí, ale i jejich řešení – např. evakuační plán v případě požáru. Dále je povinen mít dostatek zaměstnanců vyškolených v první pomoci, přivolání záchranného systému a v evakuaci ostatních při nebezpečí. Majitel firmy je samozřejmě avizován k dostačené obraně svých zaměstnanců pomocí osobních ochranných prostředků (OOPP).

O autorovi

redaktor

O všem možném pro Vás píše tým z internetového magazínu www.muzskystyl.cz

O nás

 

MužskýStyl.cz už od roku 2013 pravidelně přináší novinky ze světa pánské módy, oblékání, vztahů a žen, zdraví a sportu, dobrého jídla a pití, zábavy, bydlení, financí a další zajímavá témata, která každému správnému gentlemanovi nesmí uniknout. Mužský styl udává styl, trendy tak, abysme my chlapi šli s dobou, která se mění ze dne na den. Avšak my jdeme s dobou a nic nás nezastaví!


Chceš moderní hodinky s chytrými funkcemi? Stylové Apple Watch SE 2022 jsou tu pro tebe!

Styloví muži, potřebují občas vypadnout s partou a strávit volný víkend někde na chatě. Ideální příležitost na pánskou jízdu je podzimní vinobraní. Skvělou párty zažijete, když si najdete ubytování na Jižní Moravě v pěkném vinném sklípku, kde se dobře najíte, pobavíte a navíc otestujete kvalitní vínka při degustaci. Pokud vinobraní nestihnete, rezervujte si chaty na Silvestra, kde s partou oslavíte příchod nového roku a k tomu si v případě vhodných sněhových podmínek výborně zalyžujete.