Vyberte možnost Stránka

Nabourali jste vůz své ženy? Na vyrovnání z povinného ručení zapomeňte!

Nabourali jste vůz své ženy? Na vyrovnání z povinného ručení zapomeňte!
Rate this post

Povinné ručení je určeno k plnění za škody způsobené obětem dopravních nehod. Viníkovi se z povinného ručení nevyplácí nic (pokud nemá sjednána připojištění). Jenže jsou zákonem vyjmenované případy, kdy se pojistné plnění nebude vyplácet dokonce ani obětem nehody. Pojďme se podívat, kterých situací se to týká.

Povinné ručení, havarijní pojištění a jejich kombinace

Dovolme si ještě malou odbočku k objasnění rozdílu mezi povinným ručením a havarijním pojištěním, plus k možnostem vytáhnout část havarijního pojištění a začlenit jej do povinného ručení. Většina motoristů sice tyhle záležitosti celkem zná, ale nikdy neuškodí si ujasnit detaily.

  • Povinné ručení je určeno těm, do koho bylo nabouráno, plus případným spolujezdcům v autě viníka nehody, včetně jejich zavazadel – a to ne za všech okolností. Samotný viník nehody a jeho vůz nejsou základním povinným ručením nijak pojištěny.
  • Havarijní pojištění se vztahuje na konkrétní vůz – a je v případě nehody zcela nepodstatné, kdo ji zavinil. Jakmile dojde k pojistné události, má pojištěný klient nárok na plnění. Na rozdíl od povinného ručení pokrývá „havarijko“ i ty události, které se stanou mimo běžný provoz a které nemusejí být způsoby srážkou s jiným vozidlem. Nejčastěji jde o krádež, poškození vozu vandaly nebo přírodními živly.

Přehledné srovnání havarijního pojištění naleznete zde. A než se do jeho výběru pustíte, měli byste vědět, na co si dát pozor při výběru havarijního pojištění. V článku jsme pro vás připravili ty nejdůležitější body, které je nutno do správně nastaveného „havarijka“ zahrnout.

  • Kombinace havarijního pojištění a povinného ručení není nic jiného, než stále oblíbenější připojištění k povinnému ručení. Každé připojištění navíc nad rámec základního „povinka“ je totiž prvkem pojištění havarijního. Nejčastěji se sjednává připojištění skel, srážky se zvěří, pojištění odcizení vozidla nebo pojištění autosedaček (úrazové pojištění).

Výjimky z plnění z povinného ručení

Samotné povinné ručení je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V tomto zákoně jsou v §7 odst. 1 vyjmenovány všechny situace, při nichž pojišťovna nebude z povinného ručení nic plnit, případně bude plnění omezeno jen na určitý druh vzniklé škody. Jde o následujících sedm typů škod a újmy:

  1. újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena (viník nehody), vyloučeno je i plnění nákladů na léčení, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění řidiče – viníka
  2. škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, také škoda na věcech přepravovaných tímto vozidlem. Výjimka je zde stanovena pouze na věci, které měla na sobě a u sebe tímto vozidlem přepravovaná osoba, která ale nežije s řidičem ve společné domácnosti
  3. škoda, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, s výjimkou ušlého zisku, jestliže tato škoda souvisí s újmou vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením
  4. škoda vzniklá mezi motorovým a přípojným vozidlem (vozíkem), jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly
  5. újma vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla
  6. újma způsobená provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži – ale zde s výjimkou újmy způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích
  7. újma vzniklá provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, a to v případě, že má provoz vozidla přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

Jedete v koloně? Nikdy hned za členem své domácnosti!

Co vyplývá z výše zmíněných ustanovení zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla? Poměrně důležité pravidlo pro situace, kdy jedete třeba na výlet nebo na dovolenou dvěma auty patřícími jedné rodině. Nikdy nesmíte jet těsně za sebou, protože v případě nehody (ten vzadu nedobrzdí) nedostanete skoro nic. Proto mezi sebe vždy pusťte alespoň jedno auto. Týká se to samozřejmě i kolon.

Stejně opatrní musíte být při manipulaci s vozy na dvoře, v garáži, garážovém stání nebo na parkovišti před domem. Nikdy neparkujte v okolí auta svého manžela či manželky – aby nemohlo dojít k náhodnému střetu při vjíždění nebo vyjíždění. A pokud oba parkujete na dvoře vašeho domu či ve společné garáži, vždycky myslete na to, že na případné vzájemné poškození aut během parkování se povinné ručení prostě nevztahuje. Tady uplatníte pouze pojištění havarijní.

O autorovi

redaktor

O všem možném pro Vás píše tým z internetového magazínu www.muzskystyl.cz

O nás

 

MužskýStyl.cz už od roku 2013 pravidelně přináší novinky ze světa pánské módy, oblékání, vztahů a žen, zdraví a sportu, dobrého jídla a pití, zábavy, bydlení, financí a další zajímavá témata, která každému správnému gentlemanovi nesmí uniknout. Mužský styl udává styl, trendy tak, abysme my chlapi šli s dobou, která se mění ze dne na den. Avšak my jdeme s dobou a nic nás nezastaví!


Chceš moderní hodinky s chytrými funkcemi? Stylové Apple Watch SE 2022 jsou tu pro tebe!

Styloví muži, potřebují občas vypadnout s partou a strávit volný víkend někde na chatě. Ideální příležitost na pánskou jízdu je podzimní vinobraní. Skvělou párty zažijete, když si najdete ubytování na Jižní Moravě v pěkném vinném sklípku, kde se dobře najíte, pobavíte a navíc otestujete kvalitní vínka při degustaci. Pokud vinobraní nestihnete, rezervujte si chaty na Silvestra, kde s partou oslavíte příchod nového roku a k tomu si v případě vhodných sněhových podmínek výborně zalyžujete.