Vyberte stránku

Povodňový plán: Koho se týká a proč je tak důležitý?

Povodňový plán: Koho se týká a proč je tak důležitý?
Povodňový plán: Koho se týká a proč je tak důležitý?
Hodnocení

Povodňový plán je důležitým dokumentem, který je povinný pro všechny majitele nemovitostí nacházející se v oblastech, kde hrozí riziko povodně.

Co je jeho obsahem? A proč je tak důležitý?

Co je to povodňový plán? S tímto termínem jste se již s největší pravděpodobností setkali. Ale víte, k čemu přesně slouží, komu je určený a co je jeho obsahem? Proč je vlastně vypracování povodňového plánu pro některé obce a majitele nemovitostí spadajících do povodňových oblastí povinné?

Povodňový plán je dokument, který pomáhá rychle a efektivně řešit krizovou situaci způsobenou povodní. Při nedodržení povinnosti mít vypracovaný povodňový plán hrozí pokuta až do výše 100 tisíc Kč.

Co je obsahem povodňového plánu?

Obsah povodňového plánu se skládá z věcné, organizační a grafické části. Ve věcné části povodňového plánu jsou obsaženy informace potřebné k zajištění ochrany před povodněmi, organizační část pak obsahuje jmenné seznamy zodpovědných osob včetně specifikace jejich úkolů. V grafické části jsou přímo v mapách vyznačeny povodňové oblasti, evakuační trasy, informační místa, hlásné profily a místa soustředění.

Digitální povodňový plán

Díky moderním technologiím je dnes možné vypracovat povodňový plán i v digitální podobě. Tato varianta je čím dál tím více žádaná, a to zejména z důvodu umožnění rychlejšího a efektivnějšího vyhledávání důležitých informací souvisejících s povodněmi. Digitální povodňový plán také umožňuje mnohem větší míru provázanosti obsahu prostřednictvím odkazů.

lake-949401_1920

ENVIPARTNER s.r.o.

Specialistou pro vypracování povodňových a havarijních plánů v ČR je například společnost ENVIPARTNER s.r.o., která se této oblasti věnuje již řadu let. Samozřejmostí je každoroční aktualizace.

Více informací naleznete na webových stránkách www.envipartner.cz.

O autorovi

redaktor

O všem možném pro Vás píše tým z internetového magazínu www.muzskystyl.cz